Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
FB
G79 Geodezja

Pomiary inżynieryjne geometrii konstrukcji – monitoring

   Badanie pionowości obiektów należy do grupy pomiarów inwentaryzacyjno - kontrolnych, polegających na wyzna­czaniu różnić w położeniu rzeczywi­stym punktów danego obiektu wyso­kiego w stosunku do ich położenia przewidzianego w projekcie. Osie takich obiektów jak wszelkiego rodzaju maszty, wieże czy kominy powinny znajdować się w linii pionu. Często wykonuje się także kontrole położenia ścian i krawędzi ścian budynków w płaszczyźnie pionowej. Należy zwrócić uwagę, iż większość odchyłek osi wy­mienionych obiektów od linii pionu ma związek z nierównomiernym osiada­niem fundamentów tych obiektów. Dlatego po stwierdzeniu odstępstw od pionowego położenia obiektu, należa­łoby wykonać dodatkowe pomiary mające na celu wyznaczenie prze­mieszczeń. Będą one pomocne do przewidywania dalszych położeń kon­trolowanego obiektu. Pomiary prze­mieszczeń realizuję się gdy mamy do czynienia pracami ziemnymi (głębokie wykopy) czy wznoszenie budynków w bliskim sąsiedztwie już istniejących obiektów. Pomiary przemieszczeń są kluczowym elementem zapewniającym bezwzględne bezpieczeństwo podczas wykonywania projektu. Wyniki takich pomiarów mogą posłużyć również do prognozowania dalszych zmian w położeniu obiektu oraz do weryfikacji przyjętych wcześniej założeń. Do obiektów podlegających kontroli moż­na zaliczyć głównie fundamenty bu­dynków wysokich, torowiska dużych dźwigów czy tereny zagrożone obsu­waniem się mas ziemnych.